Sådan virker det...

 
En ganske lille boble kan skyde en langt større fart i vandet end en stor og kunstigt oppustet boble - og jo større fart, desto hårdere massage.

Jacuzzi’s opfindelser, der er beskyttet af mere end 250 internationale patenter giver de mindste bobler og den mest effektive massage.

Når den hårde massage ikke føles ubehagelig, skyldes det at varmen blødgører huden og musklerne, samt at de små bobler eksploderer mod huden, så man ikke mærker vandtrykket.

Jacuzzi® systemet

Jacuzzi® systemet kendetegnes ved boblernes tilblivelse gennem undertryk.

 

Jacuzzi® systemet består af et rør som først har en indsnævring, hvorefter diameteren igen bliver større. Når vandet passerer gennem det snævre stykke, stiger hastigheden og trykket. Maksimalværdien nås, når vandet befinder sig på det snævreste sted.

Indeni vandafgangsåbningen findes et luftkammer, som har nulværdi i atmosfærisk tryk. På grund af forskellen i tryk, og hastigheden mellem vandet og luften, sker der det samme, som når man åbner vinduet i en kørende bil lidt på klem og cigaretrøgen suges ud. Der opstår et undertryk ved strålerørets udgang, hvorved den atmosfæriske luft suges ud og blandes med vand.

Dimensionen på strålerøret er vigtig for at sikre, at boblerne har en meget lille diameter. Små bobler med den optimale blanding af luft og vand, hvirvles i stor fart med vandet ud af dysen, vokser og eksploderer mod den badendes hud, hvor- ved den ønskede hydromassage opnås.
 

Jacuzzi Danmark, Marielundvej 18, 2730 Herlev - Telefon: 39 61 31 31 - E-mail: info@jacuzzi.dk